Професионално отношение

За нас медицинската насоченост за разглеждането и третираето на Вашия проблем е много важна. Ето защо екипът на студио MatiniSlim се ръководи и състои от медицински лица с висока степен на специализация в науки като броматология – наука за правилното хранене, козметика, хомеопатия, ботаника, фармакология и фармакогнозия. От нас може да очаквате професионално отношение и съвети в борбата със затлъстяването, медицинските и козметични проблеми.