Квантова диагностика

Какво е Квантова диагностика?

Магнитно Резонансния Биоанализатор е високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия организъм. Теоретически основан върху квантовата медицина, този био анализатор използва научните постижения в електронната техника, за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий. Биоскенерът интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни науки. Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите. Дори да има единични клетки с патологични промени, биоанализаторът може да улови промените на тези клетки и да прогнозира болестта, като по този начин дава възможност да предотвратите различните хронични заболявания.

За кого е подходяща квантовата диагностика?

Процедурата е подходяща за всички, които искат да направят профилактична диагностика на своето тяло. Често, когато в организма има проблем, първите симптоми са леснa умора, болкa, главоболие, безсъние, липса на апетит, депресия, тревожност, и др. Важно е в ранен стадий да бъдат открити първоизточниците на тези проблеми. Ето защо все по-често се говори, че бъдещето на медицината и здравето е основано на профилактичната квантова диагностика.

Защо да изберете MatiniSlim за квантова диагностика?

В студио MatiniSlim разполагаме с най-модерна апаратура, която  е бърза, точна и е особено подходяща за следене на лечебните резултати в медицината. Биоанализаторът отчита повече от 30 основни точки на анализ и над 240 показателя във всички органи и системи на човешкия организъм.

Подробна информация за квантова диагностика:

Изтеглете файла

Квантова диагностика
40.00 лв.
За отстъпки и пакетни промоции вижте пълния ни ценоразпис!
Квантова диагностика + медицинска консултация
80.00 лв.
За отстъпки и пакетни промоции вижте пълния ни ценоразпис!